Du er her: Hjem --> Backup

Backup

Backup vil si å kopiere alle eller deler av dataene sine til en annen maskin/harddisk. Dersom den opprinnelige maskinen krasjer, blir stjålet eller på annen måte blir utilgjengelig mister man ikke dataene. I et slikt tilfelle må man muligens kjøpe en ny maskin. Men datene er ikke tapt. Og verdien av disse kan være stor, mye større enn verdien av en ny maskin.

Restore er noe som skjer etter at den opprinnelige maskinen er blitt utilgjengelig (eksempelvis stjålet) og man har kjøpt en ny maskin. Restore vil si å hente tilbake dataene fra backupen til den nye maskinen.

For at backup skal ha noen verdi må både backup og restore fungere.

Det er flere måter å ta backup på. Hvilken måte som er best vil variere fra tilfelle til tilfelle.

Backup til egeneid maskin (egeneid sky)

Backup kan tas til en maskin plassert hjemme hos deg, hos en ansatt, på hytta eller et annet sted. Tidligere hadde programmet CrashPlan denne funksjonaliteten, men dette støttes dessverre ikke lenger. psdigital har et egenutviklet program som har tilsvarende funksjonalitet.

Fordeler med denne måten å ta backup på:

Les mer om denne muligheten her.

Backup til internasjonal sky

En "sky" er en eller flere datamaskiner, typisk et datasenter, som er tilgjengelige over internett og befinner seg på et mer eller mindre ukjent geografisk sted. En sky kan være i Oslo, USA, Kina eller et annet sted. En sky har stort sett ubegrenset med lagringsplass. Mange firmaer tilbyr skytjenester, eksempelvis:

Backup til innenlands sky

Firmaet JottaCloud er et firma som tilbyr backup til sky, der datasenteret er enten i Oslo eller Stavanger (per 9. november 2018). Dersom man oppbevarer sensitive opplysninger som personnummer kan det være lovpålagt at dataene ikke skal lagres utenfor landets grenser.

Dropbox

Dropbox er en folder på lokal maskin der alle dataene lagres i en internasjonal sky. Alle dataene i Dropbox-folderen lagres altså både lokalt og i en sky. Man kan bruke folderen som om det var en vanlig, lokal folder. Dermed fungerer Dropbox også som en backupløsning.

Telefon: 67 20 71 21 / 92 60 51 57 Juliafraktal