Du er her: Hjem --> Tjenester --> PC

PC

Jeg har lang erfaring med PC (Windows), og endel erfaring med Mac, Linux og UNIX. Jeg har etterhvert god erfaring fra blandede miljøer - der det er både Windows og Mac og de skal samarbeide.

Nedenfor følger eksempler på jobber jeg gjør mye av, og noen tips i stikkordsform.

1. PC starter ikke

Om mulig, ta først backup av alle data man ønsker å beholde.

Hva er årsaken til feilen? Kartlegg hva som har blitt gjort med maskinen siden sist den startet som den skulle - har det akkurat blitt installert et nytt program, e.l.? Feiler maskinen før, under eller etter at Windows har startet?

Fremgangsmåte for feilsøking vil variere fra tilfelle til tilfelle.

2. Windows krasjer

Om mulig, ta først backup av alle data man ønsker å beholde.

Fremgangsmåte for feilsøking vil variere fra tilfelle til tilfelle.

3. Virus

Det er ikke alltid åpenbart om en PC har virus, eller om noe annet er feil. For å avgjøre dette bør harddisk og minne scannes med antivirus software. Indikasjoner på at det er virus:

4. Periodisk vedlikehold

En maskin i daglig bruk vil etterhvert gå tregere. Maskinen bør vedlikeholds hvert halvår, eventuelt hvert år, med tanke på å opprettholde hastighet og annen kapasitet.

5. Treg PC

Se Periodisk vedlikehold eller Virus.

6. Kommer ikke på internett

Jeg kan hjelpe med å få internettforbindelsen til å fungere, samt sjekke at du får den hastigheten du betaler for

7. Nettverk

psdigital har mye erfaring med oppsett av datanettverk. Vi kan sette opp det meste av kablede og trådløse nettverk for privatbruk og for bedrifter. Vi kan også trekke nettverkskabler i lokalet.

Se også under Nettverk for mer info (bl.a. om mer avanserte bedriftsnettverk).

7.1 Kablet nettverk

Design, oppkopling, konfigurasjon. Feilsøking og reparasjon. Sikkerhet.

7.2 Trådløst nettverk

Design, oppkopling, konfigurasjon. Feilsøking og reparasjon. Sikkerhet er spesielt viktig for den trådløse delen av et nettverk, fordi uvedkommende behøver ikke fysisk tilgang til nettverksutstyret. Stikkord: passord, slå av WPS, ikke ha ruteren på den første adressen i nettverket.

Er det problemer som manglende dekning, ustabil dekning og varierende hastighet kan jeg feilsøke og i mange tilfeller rette. Noen stikkord: plassering av trådløspunkt/antenne, frekvensvalg (2.4GHz eller 5GHz), wifi-teknologi 802.11-standard (a/b/g/n/ac), kanalvalg (1-13, 1-19), andre forstyrrende wifi-nettverk, annet forstyrrende elektronisk utstyr, etasjeskiller og vegger i materialer som ikke slipper gjennom wifi-signaler, andre fysiske hindringer, oppgradere firmware, oppgradere driver til trådløse kort, sette opp repeater, feilkonfigurert utstyr.

Vi har teknisk utstyr for å hjelpe med feilsøking av wifi-nettverk.

Wifi InSSIDer screenshot.

Fig. 1 Visualisering av wifi-nettverk. Kan brukes for feilsøking, eksempelvis ved dårlig dekning pga støy fra nettverk hos naboer.

gigaherts-solutions.

Fig. 2 Vi har Gigahertz-Solutions utstyr for måling av elektromagnetisk stråling. Dette kan hjelpe med å feilsøke trådløsnettverk og andre teknologier basert på elektromagnetisk stråling. Vi kan også måle magnetiske felt og elektriske felt.

Ved innkjøp av utstyr til forbrukerformål er Linksys ofte et bra valg. Mange andre merker er også bra. I det siste har det kommet systemer for hjemmebruk som er basert på "mesh-teknologi". Et eksempel på dette er google-wifi. Her har man en hovedruter kablet til kontakten for internett inn i huset. Deretter plasseres flere wifi aksesspunkter rundt i boligen der man ønsker dekning. Wifisignaler kommuniseres trådløst (eller med kabel, hvis man har slik infrastruktur) mellom aksesspunktene slik at man kan få dekning også i vanskelig tilgjengelige rom og arealer. Mesh anlegg settes ofte opp med en mobilapp. De er enkle å sette opp. Det er enkelt å få god dekning. De er relativt dyre - omtrent 1500 kroner per aksesspunkt. Hver enhet må ha strøm så det må være strømkontakt i nærheten - eventuelt PoE. Systemet er ikke optimalt når det gjelder hastigheter og stråling fordi det er internkommunikasjon mellom enhetene. En god fremgangsmåte er å forsøke å få dekning uten et mesh nettverk (for eksempel med bare en mesh enhet, konfigurert og plassert riktig), og så ty til mesh dersom det viser seg vanskelig.

Et profesjonelt Wifi-anlegg som fungerer bra er Ubiquity.

Jeg er opptatt av helsemessige aspekter rundt teknologi. Om stråling fra mobiler, wifi osv er helseskadelig eller ikke er det delte meninger om. Jeg foretrekker å ha en føre-var holdning. Ved oppsett av trådløsanlegg vil jeg forsøke å oppnå ønsket dekning og hastighet uten at det blir mer stråling enn nødvendig. Blant annet bør man unngå å ha trådløspunkter på soverom fordi man lurer på om det påvirker søvnen. Jeg gir gjerne råd rundt dette. Til syvende og sist er det selvsagt kunden som bestemmer. Physicians for safe technology.

8. Data-opplæring

For eksempel - hvordan brenne en musikk-CD, hvordan benytte et bestemt program. Hvordan komme igang med en WordPress blogg. Diskusjon rundt katalogstruktur. Diskusjon rundt arbeidsprosess. PC-tips, Mac-tips.

9. Installering av programvare

10. Hjelp ved kjøp av PC, annet utstyr, software

Ut fra en behovsanalyse, samt budsjett, kan jeg komme med en begrunnet anbefalling.

Flere og flere ønsker "grønne" materialer i dagliglivet. Dette er meget aktuelt også for elektronisk utstyr - både med tanke på miljø (fotavtrykk under produksjon, resirkulerbarhet, giftige materialer) og med tanke på helse for brukerne (avgass og kontakt med giftige materialer). psdigital er opptatt av disse tingene og kan gi innspill. Dell, HP og Apple er tre firmaer som tar slike betraktningene mer og mer på alvor. Se for eksempel Greenpeace green electronics.

11. Printer, scanner, kopimaskin, fax, ip-telefon

Installasjon, problemløsning.

12. Nettverks-kamera

Installasjon, problemløsning, trekking av kabler.

13. Fjerntilgang til maskin

Eksemplvis ønsker man tilgang til hjemme-PC'en når man er på hytta, eller man vil ha tilgang til jobb-PC'en når man er hjemme.

14. Dyndns, no-ip

Dyndns (eller no-ip) gjør at du kan bruke din dynamiske internett-IP som om den var statisk. Dette er aktuelt eksempelvis ved oppsett av fjerntilgang og web-kamera.

15. Email

16. Backup (sikkerhetskopiering)

En bedrift bør ha en backup-løsning, spesielt dersom data-tap vil medføre betydelige tap av verdier og/eller tid. Årsaker til data-tap kan være harddisk-havari, datavirus, datainnbrudd fra hackere, hærværk, tyveri, brann, oversvømmelse, en laptop som mistes. Tilbakeføring av data fra en backup kalles restore (gjenoppretting).

En backup-strategi er gjerne et kompromiss mellom kostnad, manuelt arbeid for en eller flere av de ansatte (tidsbruk, kompetanse), og sikkerhet for at strategien fungerer.

Avhengig av bransje kan det være forskjellige krav til en backup-løsning. Noen krav kan være lovbestemte. Data kan være konfidensielle, for bedriften, og for bedriftens kunder (eksempelvis personnummer). Skal backupen lagres på kryptert form? Skal backuptrafikk over nettverket være kryptert? Kan backupen ligge på en server eid av et utenlandsk selskap, geografisk lokalisert utenfor landets grenser? Kan backupen lagres hos et annet norsk selskap, eller ønsker vi å selv eie og drifte backup-maskinen? Hvor lenge må dataene lagres? Hvor ofte skal data backes opp (kontinuerlig? hver time? daglig? ukentlig?). Hva skal det tas backup av? Speiling eller inkrementell backup?

Hvordan foregår en restore?

Backup over nettet til en egeneid maskin plassert hjemme hos en ansatt kan i noen tilfeller være en god løsning. Det behøver ikke være så dyrt (viktigste innsatsfaktorer er internettlinje, maskin med stor harddisk, software), det er oversiktlig og man har kontroll på egne data, restore er enkelt, raskt og billig. Har man en gammel maskin som står ledig kan denne settes opp som backup-maskin (behøver ikke ha samme OS som kilde-maskinen). Dersom man vil kjøpe nytt, kan en Synology være et godt valg. Dette er en enkel Linux-maskin med stor harddisk. Prisen per terrabyte er lav.

17. Data-migrering

Data-migrering er flytting, og eventuell prosessering, av data fra et lagringssystem til et annet. Dette kan være aktuelt dersom

Enkel flytting av data skjer med copy-paste fra GUI eller et enkelt OS-script. Ved prosessering må man fort lage et dataprogram. Et enkelt eksempel på prossesering er at man før hadde ett enkelt databasefelt for Navn, mens man i ny løsning vil ha to felt - ett for Fornavn, og ett for Etternavn.

18. Reinstallasjon av Windows

Noen tilfeller der reinstallasjon av Windows er aktuelt:

Ved reinstallasjon av operativsystemet vil alle data og programmer slettes. Ved en reinstallasjon leveres maskinen tilbake i komplett, klar-til-bruk stand. Det vil i utgangspunktet si:

19. Data recovery / data rekonstruksjon

Har du ved et uhell slettet eller på annen måte mistet data? Jeg gjør enklere jobber innen data rekonstruksjon. Er det data av stor verdi som har gått tapt, bør du kontakte en spesialist, eksempelvis IBAS (www.ibas.no).

20. Sikker sletting av data

En fil som slettes ved å trykke "Delete" fjernes ikke fra maskinen - kun en referanse til filen slettes. Det betyr at det med spesiell programvare er mulig å rekonstruere data. For at det skal være umulig å rekonstruere data fra en harddisk, må hele harddisken overskrives, en eller flere ganger. Å eksempelvis reinstallere operativsystemet sletter ikke alle data (bare i de områdene som overskrives). For bedrifter eller privatpersoner med sensitive data på utstyr som skal avhendes, er sikker sletting ofte nødvendig. Dette kan jeg bistå med.

21. Blandet miljø (Windows, Mac, Linux, Synology)

22. Spesiallage og trekke nettverkskabler

Jeg kan lage nettverkskabler med spesialtilpasset lengde, og trekke/montere slike. Aktuelt dersom du ønsker internett i deler av huset der den trådløse ruteren har dårlig dekning. Eller kanskje du vil slå av den trådløse delen av ruteren, for å oppnå et innemiljø med mindre stråling (er stråling helseskadelig?). To tilleggsfordeler er at et kablet nettverk er både raskere og mer stabilt.

23. Bygge PC og server

Å sette sammen en PC fra enkeltdeler er en fin måte å lære på. Min primære arbeidsstasjon er alltid en hjemmebygd PC - så vet jeg den er stabil. En server jeg har gående 24/7 er også hjemmebygd. Det vanskeligste er å designe et system der komponentene fungerer bra sammen. Kjøling er også viktig å tenke på.

Jeg har, med skrutrekker i hånd, gjort hardware-reparasjoner på mange maskiner.

Dersom du har problemer med å få et hjemmebygg til å fungere kan jeg hjelpe med feilsøking. Jeg kan også gi designtips.

24. Synkronisere iPhone og Outlook kalender

Apple-produktet iPhone er muligens "state-of-the-art" mobiltelefon (feb. 2015). Outlook er muligens state-of-the-art email klient. Outlook på Windows-maskin er 100% Microsoft. Både iPhone og Outlook har kalender-funksjon. Når man er ute på farten legger man inn avtalene i iPhone. På kontoret legger man gjerne inn avtalene i Outlook. Da er det viktig at disse to enhetene synkroniseres - slik at en ny avtale som legges til iPhone automatisk også legges til Outlook, og omvendt. Dette kan jeg hjelpe med å sette opp.

Også synkronisering av iPhone og Outlook kontakter kan settes opp.

25. Lage hjemmeside

Jeg lager en og annen hjemmeside.

26. Sette opp Sonos lydanlegg

Har jeg etterhvert endel erfaring med, her er noen ord om Sonos.

27. Remote tilgang til server over VPN fra iPad

Du er ute på en befaring med din ipad, og behøver tilgang til dokumenter (Excel, Word, pdf osv) på kontornettverket.

Telefon: 67 20 71 21 / 92 60 51 57 Kaypro 2X skjermbilde, rundt 1984