Du er her: Hjem --> Tjenester --> Nettverk

Nettverk

Jeg kan designe, sette opp og drifte et datanettverk (kablet og/eller trådløst) for privatpersoner og mindre og mellomstore bedrifter.

Bedrift

Nettverket er "grunnmuren" i bedriftens IT-systemer. Uten et velfungerende nettverk vil man få ventetid og nedetid selv om arbeidsstasjoner og servere er lynraske.

Nettverksdesign

En nettverksdesign skal tilfredsstille dagens behov, samt ta hensyn til at behovene kan endres over tid. En design lages på bakgrunn av en behovsanalyse og en sikkerhetsanalyse. Et design kan også inneholde forslag til hardware of software.

Testing av linje

Internett-linje må bestilles. Leverandøren vil gi en oppkoplingsdato, og etter oppkopling må det testes at linjen fungerer som den skal, med riktig hastighet.

Oppkopling og konfigurasjon

Et nettverk settes opp ved å trekke kabler (dersom dette ikke er gjort i lokalet allerede). Deretter koples hardware på (modem, firewall, ruter, switch, servere, arbeidsstasjoner, printer, scanner) og konfigureres så det hele fungerer som det skal. Det tilstrebes minimal nedetid.

Jeg tar ansvar for at det hele fungerer som det skal, til avtalt tid.

Nettverkskart

Et nettverkskart er en tegning av nettverket slik det fysisk er kablet opp, med nettverksdata som IP-adresser og annet skrevet inn. Data som er av interesse for å bruke nettverket, samt gjøre endringer, legges inn her.

Nettverk for to små bedrifter som deler kontorlokaler

Fig. 1 Eksempel på nettverkskart

Figure 1 viser et mulig nettverk for to (små) bedrifter som deler kontorlokaler. Flere firmaer kan kan flytte inn og kople seg på felles-ruteren, uten at endringer må gjøres i eksisterende nettverk. Firma3 vil få nettverket 10.0.0.192. Firma4 vil få nettverket 10.0.1.0.

Flytting av nettverk til ny adresse

Skal bedriften flytte til nye lokaler, kan jeg ta ansvar for flytting av data-nettverk og data-utstyr. Jobben går i hovedsak ut på:

Trekking av nettverkskabler

I et nytt lokale må det trekkes nettverkskabler fra datarommet (der patchepanel og switch står) og ut til arbeidsplassene. Der termineres kablene i nettverkskontakter, som ofte er montert i en kanal. Dermed kan maskinene kobles på et kablet nettverk. Jeg gjør også denne type jobb.

Sikkerhet

Sikkerhets-tiltak er en balansegang mellom å sikre nettet mot uvedkommende, samtidig som nettet skal være funksjonelt og enkelt å bruke. Noen stikkord for grunnleggende sikkerhet:

DMZ - Demilitarized Zone

En DMZ er et "søsternettverk" med redusert sikkerhet. Et innbrudd i DMZ skal ikke ha konsekvenser for hovednettverket. Maskiner i DMZ er mer utsatt, men har samtidig færre bruker-restriksjoner. Eksempelvis maskiner som primært skal nås utenfra kan man vurdere å legge i DMZ.

Privat

Nettverk for private hjem er gjerne enkle utgaver av små bedriftsnettverk. Man velger billigere (og dårligere) nettverksutstyr.

Telefon: 67 20 71 21 / 92 60 51 57 Nettverk av hjerneceller (nevroner)