Du er her: Hjem --> Annet --> Blog --> Backup og restore av WordPress hjemmeside

Backup og restore av WordPress hjemmeside

Jeg har en liten WordPress hjemmeside jeg vedlikeholder. Dersom webserveren krasjer (eller det blir brann, tyveri, oversvømmelse, siden blir hacket...) risikerer jeg å miste alle dataene og innleggene på siden - mye arbeid. Så jeg ønsker å jevnlig ta backup - slik at dersom dataene mistes kan jeg iløpet av relativt kort tid gjenskape hjemmesiden på en ny server, med alt innhold inntakt.

Wordpress består av en database og vanlige filer. Vi må ta backup av begge deler for å kunne gjenskape siden. Det er i databasen alle innleggene ligger så denne er sannsynligvis viktigst. Vi begynner med databasen.

Backup bør alltid settes opp slik at det går automatisk - fordi det er lett at det oppstår feil dersom det er manuelle steg.

Backup og restore av databasen

Det er flere måter å ta backup av en WordPress database.

Jeg benytter den siste metoden fordi den krever ingen flerer programmer enn det som allerede er installert - så holder man miljøet rent og oversiktlig. Det er også den raskeste måten når man har lært hvordan det gjøres.

Backup

Hjemmesiden ligger på en webserver hos Domeneshop.

 1. Logg inn på webserveren over SSH.
 2. kjør kommandoen:mysqldump DATABASENAVN -uBRUKERNAVN -hDATABASESERVERNAVNFULLYQUALIFIED -p > filnavn.sql. Du må nå oppgi database passordet. Backupfilen filnavn.sql genereres.
 3. Last ned backup filen filnavn.sql med ftp til en annen maskin, lokalisert et annet sted enn webserveren, slik at man er beskyttet mot tyveri, brann, oversvømmelse.

Man kan lage en komprimere database backup hvis man istedet kjører mysqldump DATABASENAVN -uBRUKERNAVN -hDATABASENAVN.mysql.domeneshop.no -p | gzip > filnavn.sql.gz.

Restore

Har dessverre ikke prøvet dette enda selv.

https://mariadb.com/kb/en/library/mysqldump/
Restoring: To restore a backup created with mysqldump, use the mysql client to import the dump, for example:
mysql dbname < mydbdump.sql
mysql -u root -p dbname < mydbdump.sql
Gjenopprette database fra backup
https://domene.shop/faq?id=108
Unntak: hvis du tok backup med mysqldump, så kan ikke dette programmet selv brukes til å gjenopprette med. Du kan bruke annen programvare, f.eks. ved å kjøre backupfilen som et vanlig SQL-script.
https://www.sitepoint.com/back-up-restore-wordpress-databases/

Backup og restore av filene

Backup

 1. Logg inn på webserveren over SSH.
 2. Kjør kommandoen tar -cvf 01div/minfil10290626.tar www/. Backupfilen minfil20190626 genereres. (c=create tar archive, v=verbose, f=file, tar=tape archive)
 3. Last ned backup filen med ftp til en annen maskin.

For å istedet lage en komprimert backupfil, kjør kommandoen: tar -cvpzf 01div/backupwp10290626.tar.gz www/ (p=arkivfiler får samme permissions som originale filer, z=gzip komprimering)

Restore

Kjør kommandoen tar -xvf minfil10290626.tar. Backupfilen minfil20190626 regenereres i stående katalog. (x=extract)

Samme kommando om arkivet også er komprimert med gzip:tar -xvf minfil10290626.tar.gz. Backupfilen minfil20190626 regenereres i stående katalog. (x=extract)

Referanser

 1. mysqldump/mariadb dokumentasjon
  https://mariadb.com/kb/en/library/mysqldump/
 2. tar kommando eksempelr
  https://www.tecmint.com/18-tar-command-examples-in-linux/
Telefon: 67 20 71 21 / 92 60 51 57 Logo-tema