Du er her: Hjem --> Annet --> Blog --> GPT beskyttet partisjon

GPT Beskyttet Partisjon

Anta vi ønsker å kople en Windows systemdisk (altså en harddisk med Windows installert) til en annen maskin, for å få tilgang til dataene på disken. En enkel måte å gjøre det på er å bruke et SATA-til-USB adapter. Dette adapteret kan koples til SATA-kontakten på harddisken, og den andre siden kan koples til USB-porten på datamaskinen. Da skal disken dukke opp i File Explorer som en vanlig ekstern harddisk.

Et typisk scenarie der dette vil være aktuelt er dersom harddisken har en logisk feil (altså en software-feil, ikke en mekanisk/fysisk feil) slik at den opprinnelige maskinen ikke klarer å starte opp Windows. En slik feil kan for eksempel oppstå dersom en Windows-oppdatering feiler.

I dette tilfellet har den feilede disken Win10 installert. Vi kopler disken til en annen Win10 maskin med et SATA-til-USB adapter. Uheldigvis dukker maskinen ikke opp i File Explorer - filsystemet tildeles ikke en bokstav og koples ikke til. Vi får altså ikke tilgang til disken og dataene der. I Disk Management dukker disken og dens partisjon opp, men den er merket som "GPT Beskyttet Partisjon" ("GPT Protective Partition"). I "Safely Remove Hardware" står det "Eject USB to ATA/ATAPI bridge" - og ikke navnet på harddisken, slik det vanligvis gjør. Disk Explorer, systemdisk koplet til med SATA-til-USB adapter viser GPT Beskyttet Partisjon.

Fig. 1 Pilene på bildet markerer en systemdisk koplet til en Windows 10 maskin med et SATA-til-USB adapter. Disken dukker ikke opp i File Explorer og i Disk Management er den merket med GPT Protective Partition (GPT Beskyttet Partisjon). På bildet vises også høyreklikk menyen, og man ser at alle handlinger er utilgjengelige (grået ut) - utenom Help. Vi ser også at størrelsen på disken rapporteres feil: det står 16384GB dvs over 16TB, mens den sanne størrelsen på disken er 2TB.

Sikker fjerning av hardware, systemdisk koplet til med SATA-til-USB adapter eject usb to ata/atapi bridge.

Fig. 2 Informasjon fra Sikker Fjerning av Hardware bildet (Safely Remove Hardware).

Løsningen: kople direkte på intern SATA-kontakt

Problemet er altså hvordan få tilgang til disken og dataene på den. Google ga noen hint men intet 100% svar. Løsningen ble å kople disken direkte til en intern SATA-kontakt på en stasjonær maskin. SATA-til-USB adapteret var altså en del av problemet (adapteret var ikke defekt). Samt at den feilede disken var formatert med en GPT - GUID Partition Table - Global Unique ID Partition Table. Hvorfor er det en slik sperre? Beste svaret på dette jeg har lest så langt er at sperren beskytter mot at disker med ny layout (GPT) manipuleres av gamle programmer som ikke har kunnskap om GPT. Disk Management, systemdisk koplet direkte på en intern SATA kontakt.

Fig. 3 Disken er koplet direkte på en intern SATA-kontakt og kommer opp riktige i Disk Management. Størrelsen rapporteres også riktig. I File Explorer får vi tilgang til disken og filene.

XP64 fungerte ikke

Noen mente at det ville fungere å kople disken til en XP-maskin. Jeg har en gammel XP64-partisjon på min arbeidsstasjon, så jeg testet å kople harddisken med SATA-til-USB adapteret til maskinen. Det fungerte ikke her heller.

Disk Management, systemdisk koplet via SATA-til-USB adapter på en XP64 maskin.

Fig. 4 Disk Management, disken koplet til en XP64 maskin via SATA-til-USB adapter.

Disk Management, systemdisk koplet via SATA-til-USB adapter på en XP64 maskin.

Fig. 5 Disk Management, disken koplet til en XP64 maskin via SATA-til-USB adapter. Å velge Initialize disk tror jeg vil føre til at referanser til dataene på disken slettes, slik at det blir ytterligere vanskeligere å få dataene tilbake.

USB3.0 hastighet ved kopiering av dataene

Da vi fikk tilgang til dataene skulle vi kopiere til en ekstern USB3.0-disk. Men vi fikk aldri USB3.0 hastighet (5 Gigabit/s). Det er mulig hastigheten hadde blitt bedre dersom vi hadde endret policy på den eksterne disken, se figur 6 nedenfor.

Device Manager, disk drive policy, performance, write cache.

Fig. 6 Device Manager, høyreklikk riktig disk under Disk drives og velg fanen Policies. Velg Better performance og Enable write caching on the device.

Outlook .pst filen

På harddisken var Outlook installert og aksessert med IMAP. Da vi skulle ta backup av dataene klarte vi ikke å finne Outlook-filen. Vi lette på harddisken på standard katalogene, samt gjorde søk på hele disken. Vi fant gamle Outlook backup filer - så det var sannsynligvis ikke søkekriteriene som var feil. Men den aktive Outlook filen var ikke å finne. Kanskje noe skjedde her da harddisken krasjet?

Referanser

  1. How to fix USB 3.0 External Hard Drive Slow Speed
    https://www.youtube.com/watch?v=4Sae9wL_008
  2. Find and transfer Outlook data files from one computer to another
    https://support.office.com/en-ie/article/find-and-transfer-outlook-data-files-from-one-computer-to-another-0996ece3-57c6-49bc-977b-0d1892e2aacc
Telefon: 67 20 71 21 / 92 60 51 57 Fullmaane om morgenen