Du er her: Hjem --> Annet --> Blog --> Debian server: konfigurere statisk IP og DNS

Sette statisk IP på en Debian server

Vi ønsker å sett statisk IP adresse på en Debian-server. Følgende må gjøres som root.

Sjekk IP-adressen

Vi begynner med å sjekke IP-adressen:

ip addr show       eller

/sbin/ifconfig

I Debian versjon 8.x (jessie) er ifconfig installert som en del av operativsystemet. I Debian versjon 9.x (stretch) er ifconfig ikke med. Installer ifconfig med:

apt-get install ifconfig

Loggene til installsjonsprogrammet APT (Advanced Packet Tool) er i /var/log/apt/.

Sjekk Debian-versjon

Sjekk hvilken Debian-versjon du har:

more /etc/debian_version       og

more /etc/os-release

Sjekk DHCP-adressen

more /etc/resolv.conf

Sjekk navn på nettverks interface

Finnes med IP-adresse kommandoene ovenfor, eller

ip link show       eller

netstat -i

Sett statisk IP

Anta interface med navnet enp0s3. Vi skal editere filen /etc/network/interfaces. Marker ut dhcp-linjene:

## allow-hotplug enp0s3

## iface enp0s3 inet dhcp

Legg til følgende:

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 172.16.16.10

netmask 255.255.255.0

gateway 172.16.16.1

Sett DNS

Vi skal editere filen /etc/resolv.conf. Legg inn en eller flere DNS-servere:

nameserver 172.16.16.1

nameserver 8.8.8.8

nameserver 8.8.4.4

nameserver 208.67.222.222

nameserver 208.67.220.220

Her er det lagt inn fire ekstra DNS-servere: to fritt tilgjengelige DNS servere fra Google, og to fra OpenDNS. Innslagene nedover i listen blir brukt dersom de over ikke svarer.

Restart nettverket

Vi vil at maskinen skal lese inn endringene. Vi restarter nettverket med

/etc/init.d/networking restart       eller

/etc/init.d/networking stop; /etc/init.d/networking start;

Da jeg testet dette på min Debian holdt det ikke å restarte nettverket. Jeg måtte restarte maskinen.

shutdown -r now

Referanser

  1. NetworkConfiguration
    https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
  2. OpenDNS
    https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDNS
Telefon: 67 20 71 21 / 92 60 51 57 Virvel ved oppblanding av biodynamisk humus preparat