Du er her: Hjem --> Annet --> Blog --> Windows: Ruters WAN-IP fra kommandolinjen

Windows: finn WAN-IP til ruter fra kommandolinjen

Ekstern IP til en ruter er ofte nyttig å kjenne. For eksempel dersom man skal kople seg på et nettverk remote.

Åpne kommando-vinduet i Windows. Skriv inn følgende kommando:

nslookup myip.opendns.com resolver1.opendns.com

Dette gir din ruters eksterne (WAN) IP-adresse.

nslookup-kommandoen for å finne ruterens eksterne IP.

Fig. 1 nslookup for å finne ruterens eksterne IP.

Logg inn på ruteren for å finne ruterens WAN IP.

Fig. 2 Logg inn på ruteren for å finne ruterens WAN IP. IPv4-adressen er den samme som ved bruk av nslookup fra kommandlinjen (Fig. 1).

Referanser

  1. Do I have WAN IPv4 or IPv6?
    https://community.spiceworks.com/topic/1968077-do-i-have-wan-ipv4-or-ipv6?
Telefon: 67 20 71 21 / 92 60 51 57 Logo-tema