Du er her: Hjem --> Annet --> Blog --> Oppdater print-systemet på en Mac

Oppdatere print-systemet på en Mac

Anta en nettverksprinter i et kontormiljø med Mac arbeidsstasjoner. Anta at printerens IP-adresse endres av systemadministrator. Hvordan oppdateres dette på arbeidsstasjonene, slik at de fortsatt finner printeren?

Det følgende er testet på en Xerox WorkCentre printer, en Xerox Phaser printer, og Yosemite og Mavericks arbeidsstasjoner.

Oppdatere IP-adressen på arbeidsstasjonene

IP-adressen må oppdateres i en printer konfigurasjonsfil /etc/cups/printers.conf. Denne må ikke editeres før printer-systemet er slått av. I terminal:

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.cups.cupsd.plist

Deretter oppdater printer-konfigurasjonsfilen, for eksempel med teksteditoren vi:

sudi vi /etc/cups/printers.conf

Finn gammel IP-adresse i filen, og erstatt med ny.

Deretter slå på printer-systemet igjen:

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/org.cups.cupsd.plist

launchd ("launch daemon") er OS-X programvare som administrerer oppstart, monitorering og avslutning av prosesser. launchd bruker programmet launchctl ("launch control"?) for mange av disse oppgavene. launchctl kan også kalles fra kommandolinjen, av brukeren.

Slett printeren og installer på nytt

Dersom ovenstående ikke fungerer, kan man slette printeren og installere på nytt. Dette gjøres i GUI: System Preferences, Print&Scan. I printer-listen på venstre side, Ctrl-klikk aktuell printer. Det åpnes en meny. Velg "Reset printing system". Restart maskinen og installer printeren på nytt.

Reset print-systemet.

Fig. 1 Ctrl-klikk printer-ikonet i venstre liste for å få opp menyen med mulighet for å slette printeren.

Mac-maskiner bruker alltid PostScript printerdrivere.

Dersom Mac-maskiner skal printe i et Windows-miljø må printeren ha en PostScript-modul.

Windows maskin og HP-printer fungerer ofte best med PCL5 eller PCL6 driver.

Telefon: 67 20 71 21 / 92 60 51 57 Is som speiler et bjerketre