Du er her: Hjem --> Annet --> Blog --> Windpws-Mac VNC og tastatur-layout

Windows-Mac VNC og tastatur-layout

Mac-Mac VNC

En MacMini administreres ofte over et nettverk, ved hjelp av "Screen Sharing". Med OS-X kommer en VNC-server og en VNC-klient. En MacMini kan derfor settes på nettverket, uten noen skjerm koplet til, og man kan fra en annen maskin starte VNC-klienten og få opp skjermbildet til MacMinien.

Server konfigurasjon (MacMinien): System Settings - Sharing - Screen Sharing (velges).

Klient konfigurasjon: ingen konfigurasjon.

Server og klient må være på samme nettverk. For å starte skjermdeling: åpne Finder på klienten. Trykk Cmd-k for å åpne vinduet "Connect to server". Skriv inn: vnc://ip.adresse.til.klient:portnr. For eksempel, dersom serveren har IP 192.168.1.123 og VNC som vanlig kjører på port 5900:

vnc://192.168.1.123:5900.

Windows-Mac VNC

I et blandet nettverk vil det ofte være behov for å kunne administrere MacMinien fra en PC.

Mitt oppsett er en MacMini med OS-X Yosemite, og en PC med Windows XP-64.

På MacMinien konfigurerte jeg VNC-serveren til å tillate skjerm-deling, ved å velge "Screen Sharing" som forklart ovenfor. Fordi vi skal bruke en ikke-Apple VNC klient må man også trykke "Computer Settings..." (knappen er synlig når "Screen Sharing" er markert). I vinduet som åpnes velger vi "VNC viewers may control screen with password:" og skriver inn et passende passord.

På PC'en installerte jeg en gratis RealVNC klient (kan sannsynligvis bruke andre liknende klienter istedenfor, eksempelvis TightVNC).

Jeg startet klienten, skrev inn ip:port for server-maskinen, trykk Connect og Continue, skriver inn passordet vi definerte under "VNC viewers may control screen with password", og Ok. Deretter kan jeg logge inn med en bruker på MacMinien.

Et problem jeg hadde var at mange tastatur-tegn ble feil på MacMinien. Bokstaver og tall ble riktig, men alle andre tegn ble feil. Eksempelvis var det ingen tast som produserte : (kolon). (Et "lite" problem dersom du bruker vi som teksteditor..). Både MacMinien og PC'en er satt opp med norsk tastatur, engelsk språk. Jeg løste problemet ved å bytte til engelsk tastatur på PC'en. Etter den endringen kom alle tegn riktig på MacMinien. Man definerer språk/tastatur i Control Panel - Regional and Language Options - Languages. Trykk knappen "Details". Trykk knappen "Add" for å legge til engelsk/US keyboard. Bytt mellom norsk/norsk keyboard og engelsk/US keyboard med tastekombinasjonen Shift-Alt.

Tastatur-layout på Windows XP-64 maskinen.

Fig. 1 Tastatur-layout på Windows XP-64 maskinen, satt til engelsk/amerikansk. Bytt mellom definerte layouts med tastatur-kombinasjonen Shift-Alt.

Definere ny tastatur-layout.

Fig. 2 Hvordan definere ny tastatur-layout.

Tastatur-layout på Mac Yosemite VNC-klient maskinen.

Fig. 3 Tastatur-layout på Mac Yosemite VNC-klient maskinen.

Konfigurasjon av Sharing på Mac Yosemite.

Fig. 4 Konfigurason av Sharing på Mac Yosemite.

RealVNC, Windows klient og OS-X server.

Fig. 5 RealVNC skjerm-deling, Windows klient og OS-X server.

Referanser

  1. RealVNC hjemmeside
    https://www.realvnc.com/
  2. Apple Remote Desktop Quirks
    http://cafbit.com/entry/apple_remote_desktop_quirks
Telefon: 67 20 71 21 / 92 60 51 57 Is fryser og danner kurve