Du er her: Hjem --> Annet --> Blog --> Windows XP shortcuts

Administrere Windows XP ved hjelp av shortcuts

Innholdsfortegnelse

Innledning

Dette er testet ut på Windows XP, men er ofte likt på andre Windows-versjoner.

Det går ofte mye raskere å administrere Windows ved hjelp av tastatur-shortcuts og tekstbaserte kommandoer, istedenfor å klikke i GUI. En annen fordel - for de som sliter med "musesyke" (betennelse i underarmer på grunn av stadig klikking på musen) kan tastaturbasert bruk være en redning.

Tastatur-shortcuts

Tastatur-shortcuts
Navn Shortcut Beskrivelse
Start-menu Win Åpner og lukker Start-menyen
Run Win-r Åpner Kjør-vinduet
Desktop Win-D. Eller: Win-M Lukker alle vinduer og aktiverer desktopen
Desktop in reverse Shift-Win-D Reverserer "Lukker alle vinduer" (Win-D eller Win-M)
Help and Support Win-F1 Åpner Help and Support Center
Search Results Win-F Åpner "Søk"-vinduet
Search Results - Computers Ctrl-Win-F Åpner "Søk etter computere på nettverket"-vinduet
Utility Manager: Magnifier, Narrator, On-Screen keyboard Win-U Åpner vindue for aksessibilitets-programmer for synshemmede: Magnifier (forstørrelsesglass, forstørrer skjermen i nærheten av muspekeren), Narrator (audio, leser opp tekst på skjermen), On-Screen Keyboard (keyboard på skjermen, styres med musen)
Zoom Ctrl - + (in) Ctrl - - (out) Internet Explorer: zoom
Switch between open programs Alt-Tab Velg hvilket åpent program som skal ha fokus

Kjør-vinduet (Run)

Kommandoer fra Kjør-vinduet (Run)
Navn Kommando Beskrivelse
Network Control Panel (Network Connections) ncpa.cpl Åpner vindu for å konfigurere nettverkstilknyttning, eksempelvis TCP/IP
Application Wizard (Add or remove programs) appwiz.cpl Åpner vindu for å avinstallere programmer
(System properties) Shortcut: Win-Pause/break
sysdm.cpl
Åpner vindu for å konfigurere system egenskaper
Desk (Display properties) desk.cpl Åpner vindu for å konfigurere skjermsparer og andre visnings-innstillinger, eksempelvis grafikk-kort
NT User Manager (User Accounts) nusrmgr.cpl Åpner vindu for å legge til, endre eller slette lokale Windows brukere
Local User Manager (Local Users and Groups) lusrmgr.msc Åpner vindu for å administrere Windows brukere og grupper. En bruker kan for eksempel legges til, eller slettes fra, en gruppe.
Local Group Policy Editor gpedit.msc Editere lokale Group Policy objekter.
Control Panel control panel Åpner Control Panel-vinduet
Services services.msc Åpner vindu for GUI-konfigurering av services. Alternativt kan services konfigureres fra et tekst-basert kommandovindu med programmet sc.exe.
Security Policies (Local Security Settings) secpol.msc Detaljerte sikkerhetsinnstillinger
Windows Security Center wscui.cpl Windows Security Center - brannmur, windows oppdateringer, antivirus
Windows Firewall firewall.cpl Åpner vindu for konfigurering av Windows firewall
Windows Update Auto Update (Automatic Updates) wuaucpl.cpl Innstillinger for Windows oppdateringer
Internet Control Panel (Internet Properties) inetcpl.cpl Åpner vindu for Internet Properties. Kan åpnes også fra Windows Security Center. Fra IE, Tools-Internet Options, åpnes Internet Options, som er nesten identisk med Internet Properties vinduet.
Computer Management compmgmt.msc En samling verktøy, for blant annet partisjonering og andre harddisk-oppgaver
Disk Management diskmgmt.msc Partisjonering og andre harddisk-oppgaver
Microsoft Management Console mmc GUI for visning av forskjellige maskin-verktøy
IIS Manager (Internet Information Services) inetmgr (%systemroot%\system32\ inetsrv\inetmgr.exe) IIS oppgaver
IIS Manager (Internet Information Services) mmc %systemroot%\system32\ inetsrv\iis.msc eller bare: %systemroot%\system32\ inetsrv\iis.msc IIS oppgaver

Cmd-vinduet

Kommandoer fra cmd-vinduet
Navn Kommando Beskrivelse
Services Configuration sc.exe Administrere services på lokal maskin og på andre maskiner på samme nettverk. Fungerer ikke utenfor lokalt LAN.
Tasklist tasklist /SVC /FI "imagename eq svchost.exe" Lister servicer (navn) som kjører under en svchost prosess (PID)
Regsvr32 regsvr32 wuaueng.dll Registrerer dll
netstat.exe
IPconfig ipconfig /displaydns Viser browser (NIC?) DNS cache
IPconfig ipconfig /flushdns Sletter browser (NIC?) DNS cache
nslookup "host" "dnsserver" nslookup printer1 romeo Test av dnsserver. Gjør oppslag for host.

Referanser

  1. Run... Command / Windows / Keyboard-Shortcut.com
    http://www.keyboard-shortcut.com/windows/run.php
  2. Windows XP Run Commands and Shortcuts
    http://foliovision.com/seo-tools/computers/windows/xp-run-commands
  3. Microsoft Windows shortcut keys
    http://www.computerhope.com/shortcut/windows.htm
Telefon: 67 20 71 21 / 92 60 51 57 Nattefrost på bekk